Dokumenty

Zpráva o činnosti v roce 2012 bude zveřejněna v průběhu března 2013.

Stanovy, organizační a jednací řád

Stanovy občanského sdružení PREVALIS

Organizační a jednací řád SPPZ

Další informace