KAMARÁDOV - skupina osobnostního rozvoje

Leták pro rodiče 

O co se jedná?

Jedna se o skupiny, které napomáhají osobnostnímu rozvoji dětí. V programu dáváme dětem prostor trávit volný čas s vrstevníky a učit se skrze vztahy s nimi sociálním a emočním dovednostem.  Skupiny probíhají formou interaktivních technik a her s využitím vrstevnického efektu, přičemž skupinová práce je založena především na zážitkových a sebepoznávacích technikách.

Pro koho je skupina určena?
Skupina je určena pro děti z 3. - 5. tříd základních škol, které:

 • mají obtíže ve vztahu s vrstevníky,
 • obtížně zvládají své emoce,
 • vykazují problémové chování,
 • mají doma tíživou životní situaci,
 • jsou ohroženy některým z výše zmíněných jevů,
 • případně mají potíže v některé další oblasti.

Co může skupina nabídnout?

 • Podporu v obtížných životních situacích.
 • Prostor pro vyjádření radostí a starostí a povídání si o nich.
 • Možnost učit se řešit různé životní situace (například jak si najít kamarády, jak se vymezit provokaci, jak řešit konflikty, jak vhodně vyjádřit své potřeby).
 • Rozvoj schopnosti spolupráce a komunikačních dovedností.
 • Možnost učit se vyznat se ve svých emocích a lépe je zvládat.
 • Bezpečný prostor k poznávání sebe sama.
 • Učení se respektu vůči sobě navzájem a vůči pravidlům.
 • Posílení odolnosti dítěte vůči rizikovému chování.
 • Naplnění dalších specifických potřeb konkrétních dětí.

Jak celý program probíhá?

Na úvodní konzultaci se lektoři sejdou společně s rodiči a dítětem a společně se domluví na zakázce, tj. co by dítě od skupiny chtělo a potřebovalo. Následuje 10 skupinových setkání dětí vedených dvojicí lektorů (jedno setkání má 90 minut). Po skončení programu se opět sejdeme, tentokráte na závěrečné konzultaci, ve složení rodiče - dítě - lektoři a reflektujeme účast dítěte na skupině.

Kontakty:

Mgr. Bc. Klára Vožechová
vedoucí Centra primární prevence
tel.: 736 473 725
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org