Vytisknout

PSYCHOLOGICKÁ POMOC

Nabízíme pomoc v krizi - provázení náročným obdobím, pomoc při hledání řešení situací, konkrétních plánů,
pomoc se zvládáním vlastních emocí, případně doporučíme následnou péči.

Můžete se na nás obrátit, když:


Kontakt:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
e-mail:
 klara.vozechova@prevalis.org 


Pro nezletilé klienty nabízíme dva programy:

1. Skupiny osobnostního rozvoje (pro žáky od 3. do 7. tříd ZŠ)

2. Individuální poradenství pro děti a dospívající od 9 let do 18 let (viz níže na této straně)


KAMARÁDOV - skupina osobnostního rozvoje

Letáky ke stažení - http://prevalis.org/programy-prevence/selpp


O co se jedná?

Jedna se o skupiny, které napomáhají osobnostnímu rozvoji dětí a dospívajících. V programu dáváme prostor pro rozvoj a poznávání sebe sama i druhých.. Skupiny probíhají formou interaktivních technik a her s využitím vrstevnického efektu, přičemž skupinová práce je založena především na zážitkových a sebepoznávacích technikách.

Pro koho je skupina určena?

Skupina pro děti z 2. - 4. tříd základních škol, které:

Skupina pro žáky z 5. - 7. tříd základních škol, kteří:
Co může skupina nabídnout?

Dětem ze 2. - 4. tříd:
Žákům 5. - 7. tříd:

Jak celý program probíhá?

- Úvodní konzultace
- 10 setkání skupiny
- Průběžná konzultace
- 10 setkání skupiny
- Závěrečná konzultace

Na úvodní konzultaci se lektoři sejdou s rodiči a dítětem a společně se domluví na zakázce, tj. co by dítě od skupiny chtělo a potřebovalo. Naplňování zakázky je vyhodnocováno na průběžné a závěrečné konzultaci. Setkání probíhají formou interaktivních technik a her s využitím vrstevnického efektu, přičemž skupinová práce je založena především na zážitkových a sebepoznávacích technikách. Po ukončení setkávání opět následuje konzultace s rodiči a dítětem, kde reflektujeme uplynulou spolupráci.

Závazné podmínky účasti ve skupině

MLUV SE MNOU - individuální poradenství

Letáky ke stažení

O co se jedná?

Jedná se o programy zaměřené primárně na děti a dospívající do 26 let, kteří se chovají rizikově. Cílem těchto programů je poskytovat informace k jednotlivým oblastem rizikového chování, zvýšení schopnosti náhledu a poskytnutí prostoru pro nácvik dovedností. které pomohou dětem a dospívajícím rozhodovat o svém chování.

Program má tyto cíle:


Co můžeme v programu klientům nabídnout?

Jak to probíhá?

Forma spolupráce je trojí:

Když nás kontaktujete, domluvíme se na první, takzvaně vstupní konzultaci (50 - 90 minut dle potřeby). Ta slouží k seznámení, domluvení podmínek spolupráce, zmapování situace a domluvení cílů naší spolupráce.

Na tuto konzultaci naváže několik domluvených setkání (nejčastěji pět až osm) v délce 50 minut, kde budeme společně pracovat na dosažení vytyčených cílů. Je také možné, že pro řešení problému, se kterým se na nás obrátíte, bude stačit pouze jedna konzultace. Tato varianta je také možná. Cíle a četnost setkání se mohou měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.

Je také možné, že Vaše důvody pro vyhledání pomoci budou takové, na které nebudeme stačit. V takovém případě Vám poradíme, na koho se obrátit.

Cíle a četnost setkání se mohou měnit v souvislosti s aktuálními potřebami daného klienta po vzájemné dohodě.  V průběhu programu mohou být klientovi doporučeny kontakty na služby dalších odborných zařízení a předány kontakty na ně.

Pro spolupráci je nutný písemný informovaný souhlas zletilého klienta (v případě nezletilého klienta souhlas zákonného zástupce). 

Cena programu

Vstupní, následné a závěrečná konzultace: 700 Kč / 50 min.
Do vyčerpání kapacity grantu MHMP se částka snižuje na 500 Kč / 50 min.

Máte zájem o bližší informace?

Nezávazně nás  můžete nás kontaktovat telefonicky či emailem.

Kontakty:

Mgr. et Mgr. Klára Vožechová
vedoucí Centra primární prevence
e-mail: klara.vozechova@prevalis.org