Vítejte na stránkách organizace Prevalis, z. s.


  • realizujeme akreditované vzdělávací programy pro pedagogy;
  • realizujeme programy všeobecné a selektivní primární prevence ve školách;
  • nabízíme poradenství v rámci programu indikované primární prevence;
  • pořádáme konferenci DNY PREVENCE;
  • realizujeme Specializační studium pro školní metodiky prevence;
  • jsme partnerem semináře Dítě v krizi ve Zlíně;
  • realizujeme Dny osobnostního rozvoje pro veřejnost.

Aktuality:

28. - 29. dubna Vám zveme na základní kurz zdravotníka, který se koná v Praze.
Více informací naleznete na http://www.prevalis.org/seminare/seminar/seminar?cid[0]=125.
Pokud se Vám dubnový termín nehodí, vězte, že zase v říjnu:
http://www.prevalis.org/seminare/seminar/seminar?cid[0]=126.

Kurz zdravotníka už máte, jen končí platnost průkazu zdravotníka zotavovacích akcí?
Pro Vás je určen doškolovací kurz: http://www.prevalis.org/seminare/seminar/seminar?cid[0]=123.

Těšíme se na Vás.

Těšíme se na Váš Prevalis, z. s.